Hvor mange fagforeninger tillader man i dit virke som elektriker?

07 December 2019 Anders Lundtang Hansen

editorial

Før i tiden var rigtig mange menneske politisk aktive, og selvom der er partier nu om dage, end der næsten nogensinde har været, og mange mennesker er medlem af et parti og ofte stemmer på det samme ved hvert valg – og stemmeandelen er høj – så så det faktisk mere engageret ud i gamle dage.

Var man for eksempel elektriker i Køge, så blev der nok ofte indkaldt til fagforenings-møder, man brugte de røde farver, og meget snak var omkredset omkring det faglige og politiske.

Det har da også ført gode vilkår med os i Danmark generelt for elektrikere og mange andre arbejdende erhverv, så man nogle gange finder det mere personligt og meget lokalt, når man laver lock outer med videre.

Og ellers ender det på nationalt plan, hvor næsten hele samfundet går i stå, fordi et enkelt arbejdsområde nedlægger arbejdet.

Dette sker dog ofte, fordi de fleste ansatte er medlem af den samme fagforening. Det er dårlig skik at forvente dette og mellem linjerne bede folk at melde sig in, men derfor er de fleste arbejdere også ansat i en fagforening alligevel.

Før i tiden var disse fagforeninger meget fagspecifikke, hvor de nu om dage er mere bredt ud over mange brancher; derfor ser man også, at ikke nødvendigvis alle ansatte i den samme branche er medlem af den samme fagforening – hvis nogen overhovedet.

Så selvom vi tidligere sagde, at nogle mennesker vælger at stemme på samme parti, så er der i lige så høj grad mange mennesker, der skifter parti ved hvert valg.

På samme måde kan en person i selv den samme branche skifter fagforening flere gange – hvis de ikke ligefrem skifter branche flere gange i løbet af livet.

Hvad er jeres holdning til den slags, hvor du er elektriker i Køge?

Det er jo lidt en konsekvens af det gode liv qua det engagerede politiske liv.

More articles