Find din dygtige revisor eller erfarne bogholder online

23 April 2019 Astrid Pedersen
image

editorial

Alle virksomheder skal, uanset størrelse eller virksomheds type, føre regnskab. For visse typer virksomheder med få eller ingen ansatte – for eksempel enkeltmands firmaer eller interessentskaber – er det mere enkelt at føre et regnskab, især hvis omsætningen er begrænset, og det eneste, man reelt sælger, er sin tid. Et eksempel herpå er freelance konsulenter, som ikke fører varelager eller har andre nævneværdige udgifter.

Større virksomheder, som flader under virksomheds kategorierne B, C eller D, er underlagt et lovkrav om at aflevere et revisor påtegnet årsregnskab. Det drejer sig om anpartsselskaber, iværksætter selskaber og aktieselskaber. Disse typer virksomheder (selskaber) har, med andre ord, brug for en dygtig revisor, som en gang om året kan udarbejde en årsrapport på baggrund af det godkendte regnskab.

Årsrapporten skal bruges til at dokumentere virksomhedens drift og aktiviteter samt dens økonomiske sundhedstilstand over for såvel skat som diverse interessenter, for eksempel selskabets aktionærer, hvis der er tale om en børs noteret virksomhed.

Find dygtige revisorer og bogholdere online

Til udfærdigelse af det årlige regnskab, og balancering af de forskellige poster, kan du ydermere få brug for en dygtig bogholder. En bogholder er en regnskabs medarbejder, som har fokus på de opgaver i virksomheden, som relaterer sig til de finansielle poster. Det kan for eksempel være udbetaling af løn og honorarer, indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag, udregning, indberetning og betaling af moms samt bogføring af bilag og afstemning af regnskab.

Bogholderen holder, med andre ord, styr på firmaets ”bøger”, som det hed i gamle dage. Nu om stunder er der smarte regnskabs programmer til rådighed – og en kompetent bogholder vi selvfølgelig være ekspert i anvendelsen af disse.

Hvis du leder efter en bogholder til den løbende bogføring af virksomhedens bilag, og en revisor til at udføre den årlige revision, kan du finde begge dele i dit lokalområde på lokalerevisorer.dk

More articles