En dag falder du lige over Bedste5.dk, hvor du læser om en test af kontinentalsenge, som du finder udmærket og retvisende for, hvad der er værd at vælge af sådan en sengetype næste gang, at du har brug for en seng. Men det er bare ikke lige aktuelt for dig i øjeblikket, men du ved, at det kan komme på tale i løbet af en relativ nær fremtid, hvor den her test stadig er aktuel og relevant, så du må ...